Information

Allmän information - Kontaktinformation - Regler - BBCode - Paket - Funktioner - Cookies

Funktioner

Buffrar

På vissa delar utav Blinkenlights behöver man skriva större texter, för att underlätta detta har vi en funktion som kallas buffrar och som jag tror är ganska unik för Blinkenlights. Det går helt enkelt ut på att man kan spara texterna man skriver utan att behöva posta dem. Skriver man en lång artikel och bestämmer sig för att göra en paus till dagen efter så kan man spara texten i en buffer och sedan återgå till sitt arbete dagen efter, utan att man behöver skicka in en halvfärdig artikel.
Ett annat problem som uppstår när man skriver längre texter på en webbsida är att man riskerar att förlora texten ifall man råkar klicka på någon knapp som uppdatera eller back, man kan också ha riktig otur och råka ut för strömavbrott eller nätverksabrott. För att försöka hjälpa till lite här så finns det en funktion som automatiskt sparar texten man skriver på var tredje minut till en buffer som heter Autosave. Denna autosparningsfunktion kontrollerar varje gång man trycker ner en knapp om det varit mer än tre minuter sedan dokumentet sparades, var det det så sker en sparning utan att du behöver göra någonting alls. Denna funktion är också ganska unik vad jag vet, och den är inte testad särskilt mycket så förlita er inte på den allt för mycket. Skulle det strula med autosparningar så går det att stänga av under användarinstallningarna.
För att kunna använda buffrar krävs att du har Javascript påslaget samt att din browser klarar XMLHttpRequest (IE 5+, Mozilla 1.0+, Safari 1.2+, Opera 7.6).

Privata meddelanden

Skicka privata meddelanden till medlemmar kan göras antingen genom att gå till en medlems presentation och klicka på "Skicka meddelande" eller genom att gå till inkorgen och klicka på "Skicka meddelande".
Mottagna meddelanden kommer att markeras som nya tills det att du har läst dem. Skickade meddelanden kommer att vara markerade som nya tills mottagaren har läst dem.

Filer

Varje användare på Blinkenlights har ett visst utrymme tilldelat sig själv där man kan lägga upp filer. Det finns fyra sätt att ladda upp filer, antingen genom att ladda upp ett foto, genom att ladda upp en avatar, genom att lägga till en fil till ett paket eller genom att bara ladda upp en fil under sidan "Mina filer".
Vill du länka till en uppladdad fil ska du ange adressen som används på sidan "Mina filer". Du får adressen genom att högerklicka på länken till filen och välja "Kopiera genväg" (eller motsvarande). Adressen kan se ut såhär t ex: http://old.blinkenlights.se/?p=upload&do=download&id=1337
Använder du den adressen kommer alla nerladdningar registreras så du får statistik på hur många som laddat ner dina filer.

"Mina filer":
Mina filer

Prenummerationer

Premummerationer är en funktion som gör att du får ett epostmeddelande skickat till dig då någon svarar på en tråd som du skapat i forumet. Du kan aktivera funktionen genom att kryssa i rutan för den här funktionen när du skapar en ny tråd i forumet. För att avsluta en prenummeration klickar du på "Mina prenommerationer" i den högra sidomenyn och väljer "Ta bort" på rätt prenummeration.