Information

Allmän information - Kontaktinformation - Regler - BBCode - Paket - Funktioner - Cookies

BBCode

BBCode är ett litet "språk" som man använder för att få texterna man skriver att innehålla bilder och länkar t ex. På den här sidan kan du läsa vilka taggar som finns och hur man använder dem.

Textformattering

Fet text

Exempel:

[B]Fet text[/B]
Resultat:

Understruken text

Exempel:

[U]Understruken text[/U]
Resultat:

Kursiv text

Exempel:

[I]Kursiverad text[/I]
Resultat:


Länkar

Tre sätt att göra länkar på
Exempel:

[URL=http://old.blinkenlights.se/]Blinkenlights.se[/URL]
[URL]http://old.blinkenlights.se/[/URL]

http://old.blinkenlights.se/


[WIKI]Startsidan[/WIKI]
[[Startsidan]]

[USER]ozamosi[/USER]
Resultat:

Notis: [WIKI]Artikel[/WIKI] och [[Artikel]] länkar direkt till artikeln "Artikel" i Wikin. [USER]Användarnamn[/USER] länkar till presentationen för användaren "Användarnamn".


Bilder

Hur man visar bilder
Exempel:

[IMG]http://old.blinkenlights.se/styles/misc/slogan.gif[/IMG]
Resultat:

Notis: Man kan skriva [URL=http://domain.com][IMG]http://domain.com/bild.png[/IMG][/URL] för att gör bilder som man kan klicka på.


Listor

Såhär gör man listor
Exempel:

 * För det första...
 * För det andra...
Resultat:

Notis: Lägg märke till att det ska vara mellanslag på båda sidorna om asterisken för att det ska fungera!


Färgad text

Hur man gör färgad text
Exempel:

[color=darkred]Mörkröd[/color]
Resultat:

Notis: Man kan ange färgen både hexadecimalt och med namn. För en lista på färger med namn kolla här: W3C HTML Color Names.


Kodrutor

Vanliga rutor

Såhär gör man en ruta som passar bra för att visa t ex kod, rutor med hilightning går också att göra
Exempel:

[CODE]int main() {}[/CODE]
Resultat:

Notis: [QUOTE][QUOTE] skapar en ruta som kan vara bra att använda om man vill citera någon, den liknar code-rutar lite, men man kan ha flera i varandra.

Språkspecifika rutor

Ofta vill man visa ett stycka kod om man t ex skriver en artikel eller vill ha hjälp med ett problem, för att läsarna lättare ska kunna förstå koden kan man sätta färger på speciella "keywords". Blinkenlights använder en PHP klass som heter GeSHi (Generic Syntax Highlighter) för att hantera detta. Här är ett exempel på hur du kan använda detta:

[source=cpp] 
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char** argv)
{
        return 0;
}
[/source]
Resultat:

Igenkända språk: actionscript, ada, apache, asm, asp, bash, c, c_mac, caddcl, cadlisp, cpp, csharp, css-gen, css, delphi, html4strict, java, javascript, lisp, lua, mpasm, nsis, objc, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, python, qbasic, smarty, sql, vb, vbnet, visualfoxpro samt xml
Skriv exakt som ovan efter likamedtecknet, ska du ha C++ så skriv [source=cpp] Inte [source=C++].


Rubriker

Hur man gör rubriker
Exempel:

= Rubrik 1 =
== Rubrik 2 ==
=== Rubrik 3 ===
Resultat:Övrigt

Man måste nästla taggar rätt, du kan t ex skriva [U][I]text[/I][U] men inte [U][I]text[/U][/I] (skillnaden ligger i vilken ordning jag avslutar taggarna).
Dessa taggar kan öka läsbarheten på dina texter så använd dem gärna!