Wiki: OpenSource

Startsidan | Senaste ändringarna | Lista alla sidor | Sök


OpenSource

-ppen källkod, eng. Open Source, är en term som beskriver principen att distribuera mjukvara med källkoden öppen för allmänheten att läsa, ändra och i många fall omdistribuera.

-ppen källkod släpps ofta under licenser speciellt anpassade för öppen källkod-projekt. De vanligaste typerna av licenser för öppen mjukvara är GPL och LGPL. Med GPL får vem som helst ändra vad som helst, sålänge man vidaredistribuerar källkoden under samma villkor samt behåller den ursprungliga copyright-notisen.

Alternativ till GPL är olika typer av BSD-licenser, som nästan inte har några villkor alls, utan till och med tillåter företag att släppa proprietära program baserade på koden. Enklast beskrivet som "Gör vad du vill, men behåll min copyright-notis".

Det debatteras ofta kring BSD- och GPL-licenser, vilken som är mer fri och vilken som mest grundar på kommunism och så vidare. Det resulterar ofta i flame wars. BSD-licensierare menar att GPL har för många villkor för att kunna klassas som fri, medan GNU-anhängare står fast vid att mjukvara alltid måste vara öppen och att proprietär mjukvara inte får existera.

Exempel på öppen källkod-projekt:

  • Apache HTTP server
  • FreeBSD
  • Firefox
  • Gaim
  • MediaWiki
Senast ändrad av sdac 16:11 - 16:e Mars 2007

Atom feed

Innehållet på denna sida kan ändras utav alla som är medlemmar på Blinkenlights, men du måste logga in för att kunna ändra något.