Wiki: Debugger

Startsidan | Senaste ändringarna | Lista alla sidor | Sök


Debugger

Ett slags program som hjälper programmerare att hitta buggar i sin programkod.

Visual Studio innehåller en bra debugger för Windows-plattformen.

GDB och strace är bra debuggers för UNIX-plattformar.
Senast ändrad av Independence 15:06 - 20:e Oktober 2006

Atom feed

Innehållet på denna sida kan ändras utav alla som är medlemmar på Blinkenlights, men du måste logga in för att kunna ändra något.