Forum: C++ hjälp med mitt program

Forum huvudsida -> Programmering -> C++ hjälp med mitt program

Sidor: 1

Till botten

PapaEcho 16:29 - 26:e Maj 2010 | Post #1
Medlem
Inlägg: 2


Skicka PM
Hej! Jag behöver hjälp att göra färdigt mitt program.
Det är en elevlista med namn och telnr. I programmet ska man mata in elevnamnet och få ut telefonrummet till den eleven.
Ex.
Ange namn: Sven Svensson
1234 56789
Elevlistan läses från en textfil. Man måste skriva med stora bokstäver på början av namnet annars funkar det inte.

Jag hade tänkt sätta en if-sats som säger till om det blir fel. Problemet är bara att jag inte vet vart jag skall börja med if-satsen.
Kolla kommentaren på radnr 46.
 1. #include <cstdlib>
 2. #include <iostream>
 3. #include <string>
 4. #include <fstream>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. struct elev
 9. {
 10. string mentor; //strukturerar klasserna
 11. string klass;
 12. string fnamn;
 13. string enamn;
 14. string adress;
 15. string pnr;
 16. string ort;
 17. string telefon;
 18. };
 19.  
 20. int main(int argc, char *argv[])
 21. {
 22. ifstream inFile;
 23. inFile.open("elevlista.txt"); //Öppnar textfilen.
 24.  
 25. if(!inFile)
 26. {
 27. cout <<"Kunde inte lasa filen" <<endl; //Om filen inte kan läsas skrivs detta ut
 28. exit(1);
 29. }
 30.  
 31. int a = 0;
 32. elev elever[50];
 33. while(!inFile.eof())
 34. {
 35. getline(inFile, elever[a].mentor,'t'); //Läser klasserna
 36. getline(inFile, elever[a].klass,'t');
 37. getline(inFile, elever[a].fnamn,'t');
 38. getline(inFile, elever[a].enamn,'t');
 39. getline(inFile, elever[a].adress,'t');
 40. getline(inFile, elever[a].pnr,'t');
 41. getline(inFile, elever[a].ort,'t');
 42. getline(inFile, elever[a].telefon,'n');
 43. a++;
 44. }
 45.  
 46. cout <<"Ange elevnamn (Stora bokstaver pa fnamn och enamn)" <<endl; //Jag vill ta bort det som står i () och göra en if sats som säger om det blir fel.
 47. cout<<"Namn: ";
 48. string name;
 49. getline(cin, name);
 50.  
 51.  
 52. string temp;
 53.  
 54. for (int i=0; i< 50; i++) //Räknar raderna i textfilen
 55. {
 56. temp = elever[i].fnamn + " " + elever[i].enamn; //Gör plats temporärt
 57. if (name == temp)
 58. {
 59. cout << elever[i].telefon <<endl; //Skriver ut telefonnr efter namnet
 60. cout <<endl;
 61. }
 62.  
 63.  
 64.  
 65. cin.get();
 66. return 0;
 67. }


Tack på förhand!
PapaEcho 21:38 - 26:e Maj 2010 | Post #2
Medlem
Inlägg: 2


Skicka PM
Ingen??
martin310 15:46 - 27:e Maj 2010 | Post #3
Medlem
Inlägg: 132


Skicka PM
I C# finns det en function i stil med char.IsUppercase(). Vet ej om den finns i C++ men så är skulle du kunna använda den, om det var C#.

string[] names = name.Split(" "[0]);
bool allUppercase = true;
for(int i = 0; i < names.Lenght; i++)
{
if(!char.IsUpper(names[i][0]))
{
allUppercase = false;
break;
}
}

if(allUppercase)
{
Console.WriteLine("Stora bokstäver, egenamn!");
Console.ReadKey();
return;
}

Tyvärr vet jag inte C++'s motsavarighetSmiley

-------------------------

Hjälp jorden med Granola, det är gratis och funkar på både Windows och Linux, och försämrar inte datorns prestandad!

Sidor: 1

Forum huvudsida -> Programmering -> C++ hjälp med mitt program
Atom feed

Du får inte posta i den här tråden | Till toppen