Forum: NVIDIA PhysX 'linking' problem

Forum huvudsida -> Programmering -> NVIDIA PhysX 'linking' problem

Sidor: 1

Till botten

martin310 19:39 - 22:a Maj 2009 | Post #1
Medlem
Inlägg: 132


Skicka PM
Jag håller på att inplantera (tror det stavas så) NVIDIA PhysX till Commordern.

Jag har fixat de flesta fel så jag får bara varningar.

Men nu har jag fått 30+ Link errors. Typ: error LNK2019.

 1. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: virtual __thiscall MemoryWriteBuffer::~MemoryWriteBuffer(void)" (??1MemoryWriteBuffer@@UAE@XZ) referenced in function "class NxActor * __cdecl CreateTerrain(void)" (?CreateTerrain@@YAPAVNxActor@@XZ)
 2. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol __imp__NxCloseCooking referenced in function "class NxActor * __cdecl CreateTerrain(void)" (?CreateTerrain@@YAPAVNxActor@@XZ)
 3. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: virtual __thiscall MemoryReadBuffer::~MemoryReadBuffer(void)" (??1MemoryReadBuffer@@UAE@XZ) referenced in function "class NxActor * __cdecl CreateTerrain(void)" (?CreateTerrain@@YAPAVNxActor@@XZ)
 4. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: __thiscall MemoryReadBuffer::MemoryReadBuffer(unsigned char const *)" (??0MemoryReadBuffer@@QAE@PBE@Z) referenced in function "class NxActor * __cdecl CreateTerrain(void)" (?CreateTerrain@@YAPAVNxActor@@XZ)
 5. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol __imp__NxCookTriangleMesh referenced in function "class NxActor * __cdecl CreateTerrain(void)" (?CreateTerrain@@YAPAVNxActor@@XZ)
 6. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: __thiscall MemoryWriteBuffer::MemoryWriteBuffer(void)" (??0MemoryWriteBuffer@@QAE@XZ) referenced in function "class NxActor * __cdecl CreateTerrain(void)" (?CreateTerrain@@YAPAVNxActor@@XZ)
 7. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol __imp__NxInitCooking referenced in function "class NxActor * __cdecl CreateTerrain(void)" (?CreateTerrain@@YAPAVNxActor@@XZ)
 8. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: void __thiscall TerrainData::init(unsigned int,float,float,float,bool,class NxVec3 const *)" (?init@TerrainData@@QAEXIMMM_NPBVNxVec3@@@Z) referenced in function "class NxActor * __cdecl CreateTerrain(void)" (?CreateTerrain@@YAPAVNxActor@@XZ)
 9. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: __thiscall TerrainData::TerrainData(void)" (??0TerrainData@@QAE@XZ) referenced in function "class NxActor * __cdecl CreateTerrain(void)" (?CreateTerrain@@YAPAVNxActor@@XZ)
 10. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "void __cdecl AddUserDataToActors(class NxScene *)" (?AddUserDataToActors@@YAXPAVNxScene@@@Z) referenced in function "void __cdecl SetupScene(void)" (?SetupScene@@YAXXZ)
 11. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: __thiscall MyCharacterController::MyCharacterController(class NxControllerManager *,class NxScene *,class NxVec3,float,float)" (??0MyCharacterController@@QAE@PAVNxControllerManager@@PAVNxScene@@VNxVec3@@MM@Z) referenced in function "void __cdecl SetupScene(void)" (?SetupScene@@YAXXZ)
 12. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: __thiscall MyCharacterController::MyCharacterController(class NxControllerManager *,class NxScene *,class NxVec3,class NxVec3)" (??0MyCharacterController@@QAE@PAVNxControllerManager@@PAVNxScene@@VNxVec3@@2@Z) referenced in function "void __cdecl SetupScene(void)" (?SetupScene@@YAXXZ)
 13. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol __imp__NxCreateControllerManager referenced in function "void __cdecl SetupScene(void)" (?SetupScene@@YAXXZ)
 14. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "class NxActor * __cdecl CreateCapsule(class NxVec3 const &,float,float,float)" (?CreateCapsule@@YAPAVNxActor@@ABVNxVec3@@MMM@Z) referenced in function "void __cdecl SetupScene(void)" (?SetupScene@@YAXXZ)
 15. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "class NxActor * __cdecl CreateSphere(class NxVec3 const &,float,float)" (?CreateSphere@@YAPAVNxActor@@ABVNxVec3@@MM@Z) referenced in function "void __cdecl SetupScene(void)" (?SetupScene@@YAXXZ)
 16. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "void __cdecl SetActorCollisionGroup(class NxActor *,unsigned short)" (?SetActorCollisionGroup@@YAXPAVNxActor@@G@Z) referenced in function "void __cdecl SetupScene(void)" (?SetupScene@@YAXXZ)
 17. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "class NxActor * __cdecl CreateBox(class NxVec3 const &,class NxVec3 const &,float)" (?CreateBox@@YAPAVNxActor@@ABVNxVec3@@0M@Z) referenced in function "void __cdecl SetupScene(void)" (?SetupScene@@YAXXZ)
 18. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: void __thiscall HUD::AddDisplayString(char *,float,float)" (?AddDisplayString@HUD@@QAEXPADMM@Z) referenced in function "void __cdecl initNx(void)" (?initNx@@YAXXZ)
 19. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: void __thiscall HUD::Clear(void)" (?Clear@HUD@@QAEXXZ) referenced in function "void __cdecl initNx(void)" (?initNx@@YAXXZ)
 20. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol __imp__NxCreatePhysicsSDK referenced in function "void __cdecl initNx(void)" (?initNx@@YAXXZ)
 21. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: __thiscall UserAllocator::UserAllocator(void)" (??0UserAllocator@@QAE@XZ) referenced in function "void __cdecl initNx(void)" (?initNx@@YAXXZ)
 22. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: void __thiscall HUD::Render(void)" (?Render@HUD@@QAEXXZ) referenced in function "void __cdecl render_frame(void)" (?render_frame@@YAXXZ)
 23. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "void __cdecl SetupCamera(void)" (?SetupCamera@@YAXXZ) referenced in function "void __cdecl render_frame(void)" (?render_frame@@YAXXZ)
 24. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "void __cdecl RenderActors(bool)" (?RenderActors@@YAX_N@Z) referenced in function "void __cdecl render_frame(void)" (?render_frame@@YAXXZ)
 25. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "void __cdecl UpdateCharacter(float)" (?UpdateCharacter@@YAXM@Z) referenced in function "void __cdecl render_frame(void)" (?render_frame@@YAXXZ)
 26. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "float __cdecl UpdateTime(void)" (?UpdateTime@@YAMXZ) referenced in function "void __cdecl render_frame(void)" (?render_frame@@YAXXZ)
 27. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol __imp__NxReleasePhysicsSDK referenced in function "void __cdecl ReleaseNx(void)" (?ReleaseNx@@YAXXZ)
 28. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol __imp__NxReleaseControllerManager referenced in function "void __cdecl ReleaseNx(void)" (?ReleaseNx@@YAXXZ)
 29. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: __thiscall MyCharacterController::~MyCharacterController(void)" (??1MyCharacterController@@QAE@XZ) referenced in function "public: void * __thiscall MyCharacterController::`scalar deleting destructor'(unsigned int)" (??_GMyCharacterController@@QAEPAXI@Z)
 30. 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "public: __thiscall TerrainData::~TerrainData(void)" (??1TerrainData@@QAE@XZ) referenced in function "public: void * __thiscall TerrainData::`scalar deleting destructor'(unsigned int)" (??_GTerrainData@@QAEPAXI@Z)
 31. 1>C:UsersFam. Risell-LiljaDesktopCommordernCommordernDebugCommordern Client.exe : fatal error LNK1120: 30 unresolved externals


Skriv om ni vill ha mer info!

-------------------------

Hjälp jorden med Granola, det är gratis och funkar på både Windows och Linux, och försämrar inte datorns prestandad!

Nissebosselasse 19:51 - 22:a Maj 2009 | Post #2
Medlem
Inlägg: 490


Skicka PM
Du länkar kanske inte till biblioteket (lib-filen)?

Hittade följande på NVIDIAs egna PhysX-forum: http://developer.nvidia.com/forums/index.php?showtopic=1894&pid=4952&mode=threaded&start=#entry4952, det hjälper kanske lite.-------------------------
http://pushingcows.se
Gula Nallenmartin310 20:30 - 22:a Maj 2009 | Post #3
Medlem
Inlägg: 132


Skicka PM
Jepp, det hjälpte lite har nu bara 24 felSmiley.

Får leta vidare.

Tackar (inte på ett negativt sätt).

EDIT: Fick byta tillbaka från Multi-Byte Character set till Unicode Character set. Får massa andra fel istället...

-------------------------

Hjälp jorden med Granola, det är gratis och funkar på både Windows och Linux, och försämrar inte datorns prestandad!Senast redigerad 16:37 - 7:e Juni 2009


Sidor: 1

Forum huvudsida -> Programmering -> NVIDIA PhysX 'linking' problem
Atom feed

Du får inte posta i den här tråden | Till toppen