Forum: Inmantning dynamisk vektorstruktur, hur?

Forum huvudsida -> Programmering -> Inmantning dynamisk vektorstruktur, hur?

Sidor: 1

Till botten

Just1ce 20:17 - 24:e Juli 2007 | Post #1
Medlem
Inlägg: 15


Skicka PM
 1. #include <iostream>
 2. struct bil {
 3. std::string namn;
 4. int tillverkningsaar; };
 5. int main() {
 6. using namespace std;
 7. cout << "Hur många bilar vill du katalogisera? ";
 8. int katalogisera;
 9. cin >> katalogisera;
 10. cin.get();
 11. bil *Bil = new bil [katalogisera];
 12. for(int count = 0; count <= katalogisera; count++) {
 13. cout << "Skriv in bil att katalogisera: ";
 14. cin.get(Bil->namn[count]).get();
 15. cout << "Skriv in årsmodell för katalogiserad bil: ";
 16. cin >> Bil[count].tillverkningsaar;
 17. }
 18. cout << "nnn";
 19. for(int count = 0; count <= katalogisera; count++) {
 20. cout << "Bil nummer " << count + 1 << " är: " <<(Bil->namn[count]);
 21. cout << Bil[count].tillverkningsaar;
 22. }
 23. delete [] Bil;
 24. system("PAUSE");
 25. return 0;
 26. }


När jag skriver in namnet på den första bilen hoppar programmet över resten av inmatningen.

Blir även problem vid utmatning.

-------------------------
Ingen signatur!

Senast redigerad 21:26 - 24:e Juli 2007


Nissebosselasse 21:58 - 24:e Juli 2007 | Post #2
Medlem
Inlägg: 490


Skicka PM
Använd std::getline istället för cin.get. cin.get hämtar endast ett tecken.

Du använder vektorn fel: Bil->namn[count], när det är Bil[count].namn som du vill använda. Det är ju Bil som du har gjort flera instanser av (rad 14).

for-looparna: tänk på att listor är noll-indexerade (dvs de börjar på noll, inte ett). Därför är:
for(int count = 0; count <= katalogisera; count++)
...fel, eftersom du ska kolla om count är mindre än katalogisera (count < katalogisera). Du ska gå från noll till antal-1.

Här är en reviderad version. Notera att jag även lagt till #include <string>, eftersom du använder den klassen.
 1.  
 2. #include <iostream>
 3. #include <string>
 4.  
 5. struct bil {
 6. std::string namn;
 7. int tillverkningsaar;
 8. };
 9.  
 10. int main() {
 11. std::cout << "Hur många bilar vill du katalogisera? ";
 12.  
 13. int katalogisera;
 14. std::cin >> katalogisera;
 15.  
 16. std::cin.get();
 17.  
 18. bil *Bil = new bil [katalogisera];
 19.  
 20. for(int count = 0; count < katalogisera; count++) {
 21. std::cout << "Skriv in bil att katalogisera: ";
 22. //cin.get(Bil->namn[count]).get();
 23. std::getline (std::cin, Bil[count].namn);
 24.  
 25. std::cout << "Skriv in årsmodell för katalogiserad bil: ";
 26. std::cin >> Bil[count].tillverkningsaar;
 27.  
 28. std::cin.ignore (255, '\n');
 29. }
 30.  
 31. std::cout << "\n\n";
 32.  
 33. for(int count = 0; count < katalogisera; count++) {
 34. std::cout << "Bil nummer " << count + 1 << " är: " << Bil[count].namn << ' ';
 35. std::cout << Bil[count].tillverkningsaar << '\n';
 36. }
 37.  
 38. delete [] Bil;
 39.  
 40. system("PAUSE");
 41.  
 42. return 0;
 43. }

För att inte inmatningen ska hoppa över någonting, la jag till cin.ignore (läs mer om det här: http://www.blinkenlights.se/forum/topic7/page1/ - bläddra ner till C++ FAQ).

Dessutom har jag tagit bort using namespace std, vilket är en ful ovana! Det tar inte så fruktansvärt lång tid att skriva std:: framför.

-------------------------
http://pushingcows.se
Gula NallenJust1ce 13:35 - 25:e Juli 2007 | Post #3
Medlem
Inlägg: 15


Skicka PM
Tack för hjälpen. Funkar nu.
Slarvfel att använda <= istället för < och att glömma tömma inmatningsbuffert. Hade för mig att cin.get() funkade med stringar/vektorer också.

Varför bör jag använda std:: instället för using namespace std?
Vad är det för skillnad på struct->member och struct.member?

-------------------------
Ingen signatur!Nissebosselasse 17:26 - 26:e Juli 2007 | Post #4
Medlem
Inlägg: 490


Skicka PM
Using namespace std, läs mer här:
http://www.parashift.com/c++-faq-lite/coding-standards.html#faq-27.5

Först megakort om pekare:
 1.  
 2. int i = 666;
 3. int *pi = &i; // pi pekar nu på i
 4.  
 5. // Om vi bara använder pi, så får vi adressen till i.
 6. // För att få fram värdet (det som pi pekar på), måste
 7. // vi "avreferensera" pekaren med en asterisk:
 8. int o = *pi;
 9. // o har nu värdet 666, dvs det som pi pekade på


Operatorn -> finns till för att man ska slippa använda asterisken (*) för att få fram det som pekaren pekar på. Tänk dig att du i en funktion vill ändra värdet hos ett objekt. Du skickar då med adressen till funktionen, exempel:
 1.  
 2. struct car {
 3. int wheels;
 4. int windows;
 5. };
 6.  
 7. // Tar en pekare till en car-struktur
 8. void changeWheels (car *pcar)
 9. {
 10. }

Vår changeWheels-funktion måste nu avreferensera pcar för att få fram vilket objekt det är i minnet som vi pekar på. Vi kan göra detta på två sätt: antingen med pilen (->), eller med asterisken (*):
 1.  
 2. // Tar en pekare till en car-struktur
 3. void changeWheels (car *pcar)
 4. {
 5. // Pilen
 6. pcar->wheels = 4;
 7.  
 8. // Asterisken. Märk här att vi använder
 9. // punkten efter, eftersom vi har fått fram
 10. // ett "riktigt" objekt vid avreferenseringen:
 11. // pcar = pekare-till-car
 12. // *pcar = en car-struktur
 13. (*pcar).wheels = 4;
 14. }

Det är även fullt möjligt att använda indexering, även om pekaren bara pekar på ett objekt (läs stycket här nere så förstår du förhoppningsvis):
 1.  
 2. // Tar en pekare till en car-struktur
 3. void changeWheels (car *pcar)
 4. {
 5. // Lite extremare kanske, tar fram det
 6. // nollte objektet (det som kommer innan det första),
 7. // och avreferensera det, varför vi kan använda
 8. // punkten
 9. pcar[0].wheels = 5;
 10.  
 11. // Ovanstående är lika med:
 12. (*(pcar + 0)).wheels = 5;
 13. }


En vektor (array) är egentligen en pekare. När du använder ett index så avreferenserar du det som ligger n-antal objekt från det första i vektorn.
Här följer ett kanske rörigt exempel:
 1.  
 2. #include <iostream>
 3.  
 4. struct car {
 5. int wheels;
 6. int windows;
 7. };
 8.  
 9. int main ()
 10. {
 11. car my_cars[5];
 12.  
 13. my_cars[0].wheels = 666;
 14. my_cars[2].wheels = 5;
 15. std::cout << "Antal hjul: " << my_cars[2].wheels << '\n';
 16.  
 17. // Titta på objektet två steg bort från början,
 18. // och avreferensera det (samma som ovan, alltså)
 19. (*(my_cars + 2)).wheels = 4;
 20. std::cout << "Antal hjul: " << (*(my_cars + 2)).wheels << '\n';
 21.  
 22. // Hämta den första bilen.
 23. // Samma som my_cars[0], d.v.s. (*(my_cars + 0))
 24. car the_first_car = *my_cars;
 25. std::cout << "Den första bilen har " << the_first_car.wheels << " hjul.\n";
 26. }


-------------------------
http://pushingcows.se
Gula NallenSidor: 1

Forum huvudsida -> Programmering -> Inmantning dynamisk vektorstruktur, hur?
Atom feed

Du får inte posta i den här tråden | Till toppen